eKids hiện cho tải và sử dụng MIỄN PHÍ gần 100 trò chơi môn tiếng Anh và Toán. Khi hết nội dung miễn phí hoặc hết thời gian sử dụng (lưu ý để đáp ứng đúng chương trình chuẩn và tránh việc học sinh học quá tải trên thiết bị điện tử, tài khoản được giới hạn học tối đa 30 phút / ngày), phụ huynh có thể xem hướng dẫn thanh toán TẠI ĐÂY và mua các gói cước sau:

GÓI NỘI DUNG 1 THÁNG

250.000 VNĐ / tháng

Sử dụng tất cả nội dung trong 30 ngày

Thời gian học tối đa 30 phút/ngày

GÓI NỘI DUNG 6 THÁNG

1.425.000 VNĐ / 6 tháng

Sử dụng tất cả nội dung trong 180 ngày

Thời gian học tối đa 30 phút/ngày

GÓI NỘI DUNG 12 THÁNG

2.700.000 VNĐ / 12 tháng

Sử dụng tất cả nội dung trong 365 ngày

Thời gian học tối đa 30 phút/ngày

GÓI NĂNG LƯỢNG

150.000 VNĐ / tháng

Không giới hạn thời gian 30 ngày

Không giới hạn nội dung đã mở

Gói tiết kiệm 1 tháng

360.000 VNĐ / tháng

Sử dụng các nội dung trong 30 ngày

Không giới hạn thời gian học trong 30 ngày

Không giới hạn nội dung đã mở

Gói tiết kiệm 6 tháng

2.092.500 VNĐ / 6 tháng

Sử dụng tất cả các nội dung trong 6 tháng

Không giới hạn thời gian học trong 6 tháng

Không giới hạn nội dung đã mở

Gói tiết kiệm 12 tháng

3.825.000 VNĐ / 12 tháng

Sử dụng tất cả các nội dung trong 12 tháng

Không giới hạn thời gian học trong 12 tháng

Không giới hạn nội dung đã mở

STT Cú pháp Gửi đến Nội dung
1
DK FREE
9218
Ekids free 0vnd. Dùng tất cả nội dung miễn phí của app Ekids. Không trừ cước. Miễn phí data.
2 DK ED 9218 Ekids daily 3.000vnd/ngày. Miễn phí data và miễn cước ngày đầu. Tính cước hàng ngày.
3 DK ET 9218 Ekids weekly 25.000vnd/tuần. Miến phí data và miễn cước ngày đầu. Tính cước hàng tuần.
4 DK E1 9218 Ekids monthly 100.000vnd/tháng. Miễn phí data và miễn cước ngày đầu. Tính cước hàng tháng.
5 HUY ED 9218 Hủy đăng ký gói ED. Miến phí cước.
6 HUY ET 9218 Hủy đăng ký gói ET. Miến phí cước.
7 HUY E1 9218 Hủy đăng ký gói E1. Miến phí cước.
8
HUY FREE
9218
Hủy đăng ký gói FREE. Miễn phí cước.

Lưu ý cú pháp trên dùng cho thuê bao của Vinaphone.

thông tin cú pháp gửi đến Giá cước(VND) quyền lợi
gia hạn tự động Gói ngày DK EK1 9285 5.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng và nội dung eKids trong 01 ngày.
- Thời gian học tối đa 30 phút/ ngày.
Gói tuần DK EK7 50.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng và nội dung eKids trong 07 ngày.
- Không giới hạn thời gian học trong ngày.
Gói tháng DK EK30 100.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng và nội dung trong 30 ngày.
- Thời gian học tối đa 30 phút/ ngày.
không gia hạn tự động Gói năng lượng DK EKL 9285 50.000 - CHỈ ÁP DỤNG CHO THUÊ BAO ĐÃ ĐĂNG KÝ GÓI THÁNG.
- Không giới hạn thời gian học trong 30 ngày.
Gói lẻ 06 tháng DK E180 790.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng, nội dung trong 180 ngày.
- Thời gian học tối đa 30 phút/ ngày.
Gói 01 năm DK E365 1.590.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng và nội dung eKids trong 365 ngày.
- Thời gian học tối đa 30 phút/ ngày.
Cước viễn thông Gói EduPlus DK EPQ 999 5.000 - cho phép thuê bao truy cập 500 MB/ ngày.
- 10 phút gọi nội mạng miễn phí.
- sử dụng không giới hạn tất cả các nội dung của dịch vụ eKids.
thông tin cú pháp gửi đến Giá cước(VND) quyền lợi
KHÔNG GIA HẠN TỰ ĐỘNG Gói ngày EKD 5388 5.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng và nội dung eKids trong 01 ngày.
- Thời gian học tối đa 30 phút/ ngày.
Gói tuần EKT 20.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng và nội dung eKids trong 07 ngày.
- Thời gian học tối đa 30 phút/ ngày.
Gói 06 tháng EK6 790.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng và nội dung trong 180 ngày.
- Thời gian học tối đa 30 phút/ ngày.
Gói 01 năm EK1 1.590.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng và nội dung trong 365 ngày.
- Thời gian học tối đa 30 phút/ ngày.
GIA HẠN TỰ ĐỘNG Gói năng lượng ENL 5388 50.000 - CHỈ ÁP DỤNG CHO THUÊ BAO ĐÃ ĐĂNG KÝ GÓI THÁNG.
- Không giới hạn thời gian học trong 30 ngày.
Gói tháng EK 150.000 - Sử dụng toàn bộ tính năng, nội dung trong 30 ngày.
- Thời gian học tối đa 30 phút/ ngày.