Làm sao để tôi gia hạn được các gói nội dung?

Khi bạn mua thêm gói nội dung thì thời hạn sử dụng của gói sẽ được cộng thêm vào thời hạn còn lại.