Hướng dẫn xem tên tài khoản & mã tài khoản eKids

eKids tự động khởi tạo 1 tài khoản với tên tài khoản và mã tài khoản ngay sau khi bạn tải app về và bắt đầu sử dụng.

Bạn có thể thay đổi tên tài khoản theo sở thích, nhưng không thể thay đổi mã tài khoản. Mã tài khoản thường được sử dụng trong việc đồng bộ tài khoản hoặc mua các gói cước sử dụng của eKids.

- Để xem tên tài khoản eKids, bạn theo dõi ngay tại màn hình chính:

ten_tai_khoan.jpg

(hình ảnh màn hình chính)

 

- Để xem mã tài khoản eKids, bạn chọn biểu tượng tùy chỉnh (setting) Settings Button.png tại góc phải màn hình chính:

 

man_hinh_chinh_rang_cua.jpg

Bạn có thể xem mã tài khoản eKids tại đây:

ma_tai_khoan.jpg