Chính sách hoàn học phí

CHÍNH SÁCH HOÀN HỌC PHÍ

Hoàn tiền là trường hợp sau khi thanh toán học phí trên Ekidsvn.edu.vn, bạn không thể tham gia học tập trên Ekidsvn.edu.vn và mong muốn hoàn lại tiền. Để được hoàn tiền, tài khoản phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện dưới đây:

Bạn được yêu cầu hoàn trả học phí trong ba (03) ngày kể từ ngày nạp học phí thành công về tài khoản EKIDS.

EKIDS hoàn trả 75% số tiền trong tài khoản chính mà Bạn đã chuyển vào tài khoản EKIDS. Số tiền còn lại (25%) được tính là lệ phí hoàn thành thủ tục hoàn trả học phí.

Để yêu cầu hoàn lại tiền, Bạn vui lòng  điền đầy đủ thông tin theo mẫu, sau đó gửi e-mail đến hotro@ekidsvn.edu.vn. Xin lưu ý rằng, nếu EKIDS phát hiện Bạn đang lợi dụng chính sách hoàn trả của chúng tôi, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc khóa  tài khoản của Bạn; từ chối hoặc hạn chế bất kỳ hay tất cả các quyền sử dụng trong hiện tại và  tương lai của Bạn tại EKIDS, mà không cần bất kỳ trách nhiệm pháp lý.

Các trường hợp khác, EKIDS không chấp nhận việc hoàn trả học phí.