Chính sách giao hàng

CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Thanh toán trực tuyến (Thanh toán qua VNPAY hoặc Chuyển khoản ngân hàng...):

·         Giới hạn địa lý: không giới hạn

·         Sau khi thanh toán thành công, Khách hàng sẽ nhận được thông báo đơn hàng, xác nhận thanh toán thành công và hướng dẫn tham gia học tại EKIDS.

·         Khách hàng có thể vào học ngay sau khi thanh toán xong.